แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2100 - การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2100 - การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์ วิธีการดำเนินงาน เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม797
  จำนวนชุดคำตอบ161

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การกระทำเพื่อสังคมของนักสร้างความดี มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ปราศจากการกลั่นแกล้ง หรือมีให้ใส่ร้ายป้ายสีบ้างบางสถานการณ์ โจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  1. การโฆษณา
  2. งานประชาสัมพันธ์
  3. การโฆษณาชวนเชื่อ
  4. ไม่มีข้อใดถูก