แนวข้อสอบ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย : เภสัชกรรมไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาเภสัชกรรมไทย
กลุ่มวิชาคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม280
  จำนวนชุดคำตอบ285

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ยารสเค็มมีสรรพคุณในทางใด
  1. ซึมซาบไปตามเนื้อ ทำให้เนื้อชุ่มชื้น แก้อ่อนเพลีย
  2. แก้โรคพรรดึก ชำระเมือกมันในลำไส้ และซึมซาบไปตามผิวหนัง แก้โรคผิวหนัง
  3. แก้โรคพรรดึก ชำระเมือกมันในลำไส้
  4. ซึมซาบไปตามผิวหนัง แก้โรคผิวหนัง