แนวข้อสอบ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย : เภสัชกรรมไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาเภสัชกรรมไทย
กลุ่มวิชาคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม280
  จำนวนชุดคำตอบ285

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ยาประสะโกฐสอ
  เบญจขี้เหล็ก ตรีกฎุก โคกกระสุน สิ่งละ 2 บาท
  โกฐสอเท่ายาทั้งหลายบดผงละลายน้ำแข็ง น้ำร้อนกิน ถ้าจะให้ทุเลาละลายน้ำดีเกลือกิน
  สรรพคุณ แก้ไข้จับ ร้อนเท้าร้อนหลัง แสบอก เจ็บระหว่างสะบ้า

  ถ้านำยาทั้งหลายมาชั่งจะได้น้ำหนักรวมเท่ากับข้อใด
  1. 300 กรัม
  2. 180 กรัม
  3. 90 กรัม
  4. 540 กรัม