แนวข้อสอบ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย : เภสัชกรรมไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาเภสัชกรรมไทย
กลุ่มวิชาคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม280
  จำนวนชุดคำตอบ285

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การสะตุสารส้ม ข้อใดเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด
  1. บดสารส้มใส่หม้อดินตั้งไฟจนละลายและฟูเป็นสีขาวทั่วๆ กัน จนยกออกจากไฟ
  2. ทุบสารส้มให้แตกละเอียด ใส่หม้อดินตั้งไฟจนสารส้มละลายเป็นน้ำ แล้วปล่อยให้เย็นจนแข็งตัว
  3. บดสารส้มใส่หม้อดิน เติมน้ำต้มจนเดือด แล้วกรองเอาแต่น้ำปรุงยา
  4. บดสารส้มให้ละเอียด แล้วคั่วพอเหลือง