แนวข้อสอบ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย : เภสัชกรรมไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาเภสัชกรรมไทย
กลุ่มวิชาคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม280
  จำนวนชุดคำตอบ285

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  คำว่า "ขี้เหล็กทั้งห้า" หรือ "สะเดาทั้งห้า" คือตัวยาที่ได้จากพืชวัตถุใช้ทั้งห้าทำยานั้นเอง และต้องมีรสเดียวกันด้วย คำว่า "ทั้งห้า" ทำยาได้ หมายถึงส่วนใดของพืช
  1. ต้น ใบ ดอก ฝัก และเนื้อไม้
  2. ต้น ใบ ดอก ลูกหรือฝัก และราก
  3. ต้น ใบ ดอก ลูก และฝัก
  4. ถูกทุกข้อ