แนวข้อสอบ รามคำแหง : MTH1103 - แคลคูลัส 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMTH1103 - แคลคูลัส 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเซต จำนวนจริง กราฟและฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ใช้อนุพันธ์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม226
  จำนวนชุดคำตอบ1966

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ต้นทุนการผลิตน้ำแตงโมปั่นคือ 3 บาทต่อ 1 ถ้วย ถ้าผู้ขายวางแผนขายน้ำแตงโมปั่นถ้วยละ x บาท ปรากฏว่าขายได้ (40 - x) บาทต่อหนึ่งสัปดาห์ จงหาว่าถ้าผู้ขายทำน้ำแตงโมปั่นขายในราคาถ้วยละ 10 บาท ผู้ขายจะได้กำไรเป็นเงินสัปดาห์ละเท่าใด
  1. 320 บาท
  2. 430 บาท
  3. 210 บาท
  4. 280 บาท