แนวข้อสอบ รามคำแหง : BUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาBUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงข้อสนเทศและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในถ้อยคำ สำนวนของธุรกิจในแขนงต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการสื่อสารในองค์การธุรกิจทั้งในและนอกประเทศเป็นภาษาต่างประเทศให้ดีขึ้น
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม240
  จำนวนชุดคำตอบ58

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  WHEN I FIND MYSELF IN TIME OF TROUBLE
  MOTHER MARY COMES TO ME SPEAKING WORDS OF WISDOM, LET IT BE
  AND IN MY HOUR OF DARKNESS
  SHE IS STANDING RIGHT IN FRONT OF ME SPEAKING WORDS OF WISDOM LET IT BE
  LET IT BE, LET IT BE, LET IT BE, LET IT BE
  WHISPER WORDS OF WISDOM LET IT BE
  AND WHEN THE BROKEN HEARTED PEOPLE
  LIVING IN THE WORLD AGREE
  THERE WILL BE AN ANSWER, LET IT BE
  FOR THOUGH THEY MAY BE PARTED THERE IS STILL A ..........
  THAT THEY WILL SEE
  *THERE WILL BE AN ANSWER, LET IT BE
  LET IT BE, LET IT BE, LET IT BE, LET IT BE, ...*
  WHISPER WORDS OF WISDOM LET IT BE*
  AND WHEN THE NIGHT IS CLOUDY
  THERE'S STILL A LIGHT THAT SHINES ON ME SHINE UNTIL TOMORROW, LET IT BE
  I WAKE UP TO THE SOUND OF MUSIC
  MOTHER MARY COMES TO ME SPEAKING WORDS OF WISTOM, LET IT BE
  LET IT BE, LET IT BE...*
  1. choose
  2. chance
  3. change
  4. cloudy