แนวข้อสอบ รามคำแหง : BUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาBUS3103 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงข้อสนเทศและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้ศัพท์เทคนิคทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในถ้อยคำ สำนวนของธุรกิจในแขนงต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะใช้ในการสื่อสารในองค์การธุรกิจทั้งในและนอกประเทศเป็นภาษาต่างประเทศให้ดีขึ้น
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม240
  จำนวนชุดคำตอบ58

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  Good morning ladies and gentlemen. We haven't at all met before so I'd first like to introduce myself. I'm George Peterson from the export marketing department of ABC Toys.

  ..........

  I'll begin by describing this year's products, then have a look at the packaging and I'll end with a word or two on the price and the marketing.

  If you should have any problems or questions, feel free to interrupt.

  Firstly, every year we offer our customers a choic of products especially produced for the Easter season. These traditionally consist of chocolate eggs and bunnies in a variety of shapes, sizes, and presentations. If you look at the slides over here, you will se that we've got various kinds of distinctive products.

  As you can see, special care has been taken in the presenataion of the products. The confectionery comes in attractive, high quality, and unique features.

  And this brings me to my second point, the packaging. Since the products are produced for a specific season, all packaging is done under the theme of the Easter season.

  Incidentally, we realize fully well that Thailand is a Buddhist country; however, the influence of western culture is more and more engaged.

  Now get back to my early point, the specially designed high quality packaging is obviously going to push the price of 500 bath for each item.

  This brings me to my last point. Although the price of your product may be higher, we will compensate for the price by projecting a high quality image and we will launch an attractive sales campaign including television and Internet advertising.

  Choose the most appropriate sentences to fulfill George Peterson's presentation of his firm's Easter holiday range of product.
  1. And this brings me to my second point, the packaging. Since the products are produced for a specific season, all packaging is done under the theme of the Easter season.
  2. If you should have any problems or questions, feel free to interrupt.
  3. Now get back to my early point, the specially designed high quality packaging is obviously going to push the price of 500 bath for each item.
  4. I'd like to take this opportunity to introduce our special range of product for the Easter holidays.
  5. I'll begin by describing this year's products, then have a look at the packaging and I'll end with a word or two on the price and the marketing.