แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2101 - ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2101 - ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาทฤษฎี และปรัชญาทางตะวันออก กำเนิดและวิวัฒนาการของทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง เริ่มตั้งแต่สมัยซอคราติส จนถึงสมัยกลางของยุโรป
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ425

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับเพริคลิส
  1. เป็นนักรบชาวสปาร์ต้า
  2. เป็นคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในนครรัฐเอเธนส์
  3. เป็นสมาชิกสภาประชาชน
  4. เป็นลูกขุน
  5. เป็นหัวหน้าคณะสิบนายพล