แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3105 - หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3105 - หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการด้านการเขียน การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง อุปสรรคและความล้มเหลวในการสื่อสาร การใช้สื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพต่างๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม696
  จำนวนชุดคำตอบ513

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  น้องเอยยังเด็กมากจึงสอนลูกแบบง่ายๆ ก่อนคือไหว้พระ สวดมนต์ สอนให้รู้จักหน้าที่ในแต่ละวัน ถ้าทำงานเสร็จก็ได้วิ่งเล่นตามต้องการ
  1. สื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญ
  2. สื่อสารเพื่อการเตือนหรือห้าม
  3. สื่อสารเพื่อสื่อความต้องการ
  4. สื่อสารเพื่อสื่อความคิดเห็น
  5. สื่อสารเพื่อโต้ตอบและสื่อเรื่องราว