แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2101 - ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2101 - ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการและทฤษฎีขององค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะที่นำมาใช้ในการสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม656
  จำนวนชุดคำตอบ329

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  จงหาว่าตัวเลือกข้อใดผิด (ข้อความที่ขีดเส้นใต้) แล้วนำตัวเลขในวงเล็บหลังข้อความไปตอบคำถาม
  แม่สีลบ ได้แก่ สีแดง (1) สีเหลือง (2) และสีน้ำเงิน (3) สีม่วง (Violet) ได้จากสีน้ำเงินผสมกับสีแดง (4) สีเขียว (Green) ได้จากสีน้ำเงินกับสีแดง (5)
  1. (5)
  2. (4)
  3. (2)
  4. (1)
  5. (3)