แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT3102 - การภาษีอากร

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT3102 - การภาษีอากร
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร การคำนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษี การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาต่างๆ ในการภาษีอากร
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม632
  จำนวนชุดคำตอบ155

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  นายจ้างได้เช่าบ้านให้เป็นที่อาศัยของพนักงานบริหาร โดยนายจ้างออกค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ และบางทีได้ใช้บ้านหลังนั้นเป็นสถานที่ประชุมบ้าง จัดเลี้ยงรับรองลูกค้าสำคัญบ้าง ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายให้จะนำมาเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานคนนั้นเป็นเงินได้พึงประเมินเท่าใดของค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้จ่ายไป
  1. สองในสี่
  2. ยกเว้นไม่เป็นเงินได้พึงประเมิน
  3. สามในสี่
  4. เต็มจำนวน
  5. หนึ่งในสี่