แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1001 - ลักษณะการใช้ภาษาไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1001 - ลักษณะการใช้ภาษาไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสำนวนไทย เพื่อนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม330
  จำนวนชุดคำตอบ1355

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  "นวนิยายเรื่องนี้ดำเนินเรื่องไปอย่าง.......... พอถึงตอนนางเอกเยื้องกรายเข้ามาในงานเลี้ยงอย่าง.........." คำในข้อใดเหมาะสมกับประโยคนี้
  1. แช่มช้า / เชื่องช้า
  2. ยืดยาด / อืดอาด
  3. เชื่องช้า / แช่มช้า
  4. อืดอาด / เชื่องช้า