แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1001 - ลักษณะการใช้ภาษาไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1001 - ลักษณะการใช้ภาษาไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสำนวนไทย เพื่อนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม330
  จำนวนชุดคำตอบ1355

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดมีแต่สำนวน
  1. งงเป็นไก่ตาแตก มากหมอมากความ ชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อ
  2. ยิ้มในหน้า ยิ้มมุมปาก ยิ้มแห้ง
  3. ก ข ไม่กระดิกหู โง่เง่าเต่าตุ่น ปัญญาแค่หางอึ่ง
  4. ยืมจมูกคนอื่นหายใจ ตามใจปากมากหนี้ ตามใจปากลำบากท้อง