แนวข้อสอบ รามคำแหง : PSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาจิตวิทยาด้านการค้นคว้า การศึกษาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องวุฒิภาวะการรับรู้ ความนึกคิด การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสุขภาพจิต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1760
  จำนวนชุดคำตอบ3243

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นแรงจูงใจภายใน
  1. สมหญิงตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อความสุขของแม่
  2. สมชัยไปลีลาศเพื่ออออกกำลังกาย
  3. สมชายทำงานเพื่ออยากได้เงิน
  4. สมศักดิ์ขับแท็กซี่เพื่อเพิ่มรายได้กับครอบครัว
  5. สมถวิลฝึกพิมพ์ดีดเพื่อทำรายงานส่งอาจารย์