แนวข้อสอบ รามคำแหง : PSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาจิตวิทยาด้านการค้นคว้า การศึกษาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องวุฒิภาวะการรับรู้ ความนึกคิด การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสุขภาพจิต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1760
  จำนวนชุดคำตอบ3243

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการแสดงออกที่เหมาะสมคือข้อใด
  1. ยอมรับผิดแทนผู้อื่นเพราะไม่อยากมีเรื่อง
  2. ปฏิเสธตนเอง รู้สึกกังวลเวลาจะปฏิเสธผู้อื่น
  3. กล้าที่จะต่อว่าคนที่ทำให้ตนเดือดร้อนอย่างตรงไปตรงมา
  4. รู้สึกว่าตนเป็นคนที่มีคุณค่า และกล้าแสดงความรู้สึก
  5. รู้สึกโกรธที่มีคนทำให้ตนขายหน้าและหาทางแก้แค้น