แนวข้อสอบ รามคำแหง : PSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาจิตวิทยาด้านการค้นคว้า การศึกษาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องวุฒิภาวะการรับรู้ ความนึกคิด การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสุขภาพจิต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1760
  จำนวนชุดคำตอบ3243

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อความใดถูกต้องที่สุดในเรื่องการนอนหลับ
  1. ระยะที่หลับลึกที่สุดมีคลื่นสมองเรียกว่า แอลฟา (Alpha)
  2. ความฝันจะเกิดในช่วงของการนอนหลับที่มี REM
  3. การเคลื่อนไหวของลูกตาเกิดขึ้นในช่วงมีคลื่นสมองเรียกว่า เดลตา (Delta)
  4. ศูนย์ของการนอนหลับจะอยู่ที่ไขสันหลัง
  5. การนอนไม่หลับมาเป็นเวลาหลายวันอาจทำให้เป็นโรคจิตได้