แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1003 - การเตรียมเพื่อพูดและเขียน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1003 - การเตรียมเพื่อพูดและเขียน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักเกณฑ์การเตรียมการพูดและเขียน การเตรียมหัวข้อเรื่อง การเตรียมโครงเรื่องและวิธีนำเสนอ เพื่อสื่อสารความคิดได้ถูกต้องและตรงเป้าหมาย ศึกษาการใช้คำ การผูกประโยค การลำดับความคิดสำหรับการพูดและการเขียน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม377
  จำนวนชุดคำตอบ2102

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ประโยคใดใช้คำผิดความหมาย
  1. อีกสาเหตุหนึ่งของการตกงานคือ การไม่ได้รับความเอาใจใส่จากรัฐบาล
  2. ในอดีตผมใฝ่ฝันอยากจะเป็นทหาร ทั้งๆ ที่หุ่นให้
  3. ดิฉันจะไม่ตำหนิตำรวจในกรณีที่การจราจรติดขัดเด็ดขาด
  4. ในปัจจุบันรถไฟฟ้าสามารถช่วยบรรเทาการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดี