แนวข้อสอบ รามคำแหง : HIS1201 - พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHIS1201 - พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทยด้านการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และศิลปกรรม ตั้งแต่เริ่มสถาปนาอาณาจักรไทยในแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1200
  จำนวนชุดคำตอบ1363

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ลักษณะการไหว้โดยการประนมมือให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จรดหว่างคิ้ว ผู้หญิงถอยเท้าข้างที่ถนัดไปข้างหลัง ย่อเข่าลง ประนมมือไหว้ ถามว่าเป็นการไหว้ผู้ใด
  1. ไหว้คนทั่วไป
  2. ไหว้ผู้อาวุโส
  3. ไหว้พระ
  4. ไหว้คนเสมอกัน