แนวข้อสอบ รามคำแหง : GEO2501 - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาGEO2501 - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเชิงระบบเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ลักษณะทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ประชากร และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันอย่างผสมผสาน ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาและการพัฒนาเชิงพื้นที่
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1356
  จำนวนชุดคำตอบ191

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  พื้นที่ซึ่งรัฐบาลสงวนไว้เป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ และรักษาสภาพแวดล้อม จัดเป็นการอนุรักษ์ในข้อใด
  1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
  2. สวนพฤกษศาสตร์
  3. อุทยานแห่งชาติ
  4. สวนรุกขชาติ