แนวข้อสอบ ข้อสอบอื่นๆ : ข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าสถาบันราชภัฏ (สายวิทย์)

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าสถาบันราชภัฏ (สายวิทย์)
กลุ่มวิชาข้อสอบอื่นๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม194
  จำนวนชุดคำตอบ1062

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เส้นลวดยาว 10 m พื้นที่หน้าตัด 4 mm² ยึดติดกับวัตถุมวล 10 kg แล้วแขวนไว้บนเพดานสูง ปรากฏว่าลวดยืดออกไปจากเดิม 1 cm ค่ามอดูลัสของยังก์ (Young's Modulus; Y) ของลวดเส้นนี้มีค่าเท่าไร
  1. 2.5 × 108 N/m²
  2. 2.5 × 1010 N/m²
  3. 4.0 × 109 N/m²
  4. 4.0 × 108 N/m²