แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1672
  จำนวนชุดคำตอบ1419

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  กษัตริย์พระองค์ใดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่เป็นผู้วางรากฐานความเจริญของกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง
  1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ
  2. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
  3. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ
  4. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ