แนวข้อสอบ รามคำแหง : LAW1004 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLAW1004 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาลักษณะทั่วไปของกำหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกำหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1798
  จำนวนชุดคำตอบ1491

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  นายหนึ่งคบคิดกับนายสองลักทรัพย์ในรถยนต์ของนายสามซึ่งจอดอยู่ริมถนน นายหนึ่งทำหน้าที่ดูต้นทาง ส่วนนายสองทุบกระจกรถยนต์แล้วนำโน้ตบุ๊กของนายสามไปได้ ดังนี้ นายหนึ่งต้องรับผิดร่วมกับนายสองในฐานะเป็น
  1. มีความผิดเฉพาะนายหนึ่งเท่านั้น
  2. ตัวการ
  3. ผู้ใช้
  4. ผู้สนับสนุน