แนวข้อสอบ รามคำแหง : AGR1003 - การเกษตรเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาAGR1003 - การเกษตรเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและความสำคัญในสังคมปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ629

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ความเป็นกรด-เบส (pH) ของน้ำมีความสำคัญมากต่อกุ้ง ถามว่า pH ที่เหมาะสมคือเท่าไร
  1. 8.5 - 9.5
  2. 7.5 - 8.5
  3. 9.5 - 10.5
  4. 6.5 - 7.5