แนวข้อสอบ รามคำแหง : AGR1003 - การเกษตรเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาAGR1003 - การเกษตรเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและความสำคัญในสังคมปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการเกษตร ตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ629

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ลูกกุ้งระยะใดที่เหมาะสำหรับเลี้ยงในนากุ้ง
  1. Nauplius Larva
  2. Mysis Larva
  3. Zoea Larva
  4. Post Larva