แนวข้อสอบ รามคำแหง : HIS1002 - อารยธรรมตะวันออก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHIS1002 - อารยธรรมตะวันออก
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษากำเนิดของอารยธรรมต่างๆ ทางตะวันออก วิวัฒนาการของอารยธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของทวีปเอเชีย การเผยแพร่และการยอมรับอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนความเกี่ยวข้องในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และศิลปกรรม
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1074
  จำนวนชุดคำตอบ1293

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  "ความฝฝันจากห้องสีแดง" และ "ของมีค่าทั้ง 4" เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในสมัยใด
  1. ราชวงศ์หมิง
  2. ราชวงศ์มองโกล
  3. จิ๋นซีฮ่องเต้
  4. ราชวงศ์แมนจู