แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม397
  จำนวนชุดคำตอบ0

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การเขียนข้อความไว้ใน Blog เป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใด
  1. การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มบุคคลไม่พร้อมกัน
  2. การสื่อสารแบบพร้อมกันทันทีทันใด
  3. การสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่พร้อมกัน
  4. การสื่อสารระหว่างบุคคลกับมวลชน
  5. การสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่มคน