แนวข้อสอบ รามคำแหง : HIS1001 - อารยธรรมตะวันตก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHIS1001 - อารยธรรมตะวันตก
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม956
  จำนวนชุดคำตอบ477

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การที่พระเจ้าจอห์นกษัตริย์อังกฤษถูกพวกขุนนางบังคับให้ลงนามในเอกสาร Magna Carta ในปี ค.ศ.1215 ทำให้มีผลติดตามมา คือ
  1. เป็นจุดเริ่มต้นของระบอบรัฐสภาในอังกฤษ
  2. ทำให้การเก็บภาษีมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
  3. กษัตริย์อังกฤษจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของพวกขุนนาง
  4. กษัตริย์อังกฤษต้องขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์ฝรั่งเศส