แนวข้อสอบ รามคำแหง : HPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHPR1001 - กีฬาเพื่อสุขภาพ
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม250
  จำนวนชุดคำตอบ304

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักการออกกำลังกาย
  1. ถ้าออกกำลังกายหนักๆ จนร่างกายมีอาการผิดปกติ ควรหยุดออกกำลังกายทันที
  2. ผู้หญิงที่มีประจำเดือนมา ยังสามารถออกกำลังกายได้
  3. การออกกำลังกายในช่วงเริ่มต้นควรทำตามแบบผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีแล้ว
  4. ควรทำการอบอุ่นร่างกายทุกครั้งก่อนการออกกำลังกายทุกชนิด
  5. การวิ่งระยะทางไกลๆ ควรดื่มน้ำในระหว่างการวิ่งบ้าง