แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใช้วาทศิลป์เพื่อการจูงใจหรือการบอกเล่า เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้านอวัจนภาษา หลักการติดต่อสื่อสารต่างๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม501
  จำนวนชุดคำตอบ236

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อความต่อไปนี้คือข้อความสรุป ยกเว้นข้อใด
  1. ดีไม่ดี ถ้านายจ้างฝรั่งเกิดพอใจผลงาน เราน่าจะขอให้เขาออกใบอนุญาตทำงานให้เลยน่ะ
  2. โครงการฯ นี้ฉันว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลน่ะ เพราะเกี่ยวกับเยาวชนไทยเรา
  3. สมัยนี้ถ้าอยากเรียนจบแล้วมีงานทำ ขณะที่เรียนก็ต้องหาโอกาสไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศให้ได้
  4. ถ้ารัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โครงการพวกนี้ค่าใช้จ่ายก็คงไม่แพงสิน่ะ อย่างน้อยก็เป็นการเปิดโอกาสให้พวกเราได้ไปทำงานหาเงิน และเปิดโลกทัศน์ตัวเองด้วย
  5. มีหลายช่องทาง เช่น สอบชิงทุน หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ เช่น "Work and Travel" ไง