แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการพูดแบบผู้นำ หลักการติดต่อสื่อสารกับบุคคลและกลุ่มคน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม397
  จำนวนชุดคำตอบ546

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การเริ่มต้นเนื้อหาของการพูด ผู้นำควรหลีกเลี่ยงเนื้อหาในลักษณะใด
  1. หัวข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับเช้า
  2. สภาพการจราจรที่รายงานผ่าน สวพ.91
  3. ฝาท่อระบายน้ำที่เจ้าหน้าที่เผลอเปิดเอาไว้หน้าสำนักงาน
  4. เรื่องส่วนตัวของลูกน้องที่กำลังตกเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์