แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2301 - การพูดในชีวิตประจำวัน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเกี่ยวกับหลักการพูดที่ต้องใช้ในโอกาสต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การอวยพรวันเกิด วันมงคลสมรส การเยี่ยมไข้ การฉลองความสำเร็จ การเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ฯลฯ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม785
  จำนวนชุดคำตอบ89

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ถ้าเพื่อนท่านพูดว่า "ฉันได้รับมรดก มีเงินเยอะแยะ" ท่านจะตอบอย่างไร
  1. โชคดีจัง ดีใจด้วยนะ
  2. ดีจัง เอามาให้ยืมบ้างซี
  3. น่าอิจฉาจัง แต่ดีใจด้วยนะ
  4. ต้องเลี้ยงข้าวซักมื้อแล้ว