แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2203 - ภาพเชิงวารสารศาสตร์

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2203 - ภาพเชิงวารสารศาสตร์
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาธรรมชาติของภาพในแง่ของการสื่อสาร การสร้าง การจัด การเลือกภาพชนิดต่างๆ เพื่อใช้สำหรับสิ่งพิมพ์และการสื่อสารมวลชน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ328

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การถ่ายภาพในสถานการณ์ Public Medical Condition เข้าหลักเกณฑ์ข้อใด
  1. ถ่ายภาพโดยมุ่งหวังใช้ภาพถ่ายเพื่อขายสินค้า
  2. ถ่ายภาพเพื่อให้ผู้นั้นดูเลวร้ายกว่าความเป็นจริง
  3. การถ่ายภาพโดยไม่ได้รับความยินยอม
  4. ถ่ายภาพตามความเป็นจริง แต่เป็นภาพส่วนตัวหรือทำให้ได้รับความอับอายขายหน้า