แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2200 - การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2200 - การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาว่าด้วยความเป็นมาของหนังสือพิมพ์จนถึงปัจจุบัน หน้าที่ของหนังสือพิมพ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเป็นมาของเสรีภาพหนังสือพิมพ์ แนวโน้มของหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม987
  จำนวนชุดคำตอบ196

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดเป็นอำนาจเชิงโครงสร้างของหนังสือพิมพ์
  1. หนังสือพิมพ์มักได้รับความเกรงใจจากคนทุกกลุ่ม
  2. หนังสือพิมพ์ขุดคุ้ยเรื่องที่ไม่ยุติธรรมมาตีแผ่
  3. หนังสือพิมพ์เสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา
  4. หนังสือพิมพ์เข้าถึงมวลชนอันหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว