แนวข้อสอบ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย : เภสัชกรรมไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาเภสัชกรรมไทย
กลุ่มวิชาคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม280
  จำนวนชุดคำตอบ285

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  พระอาจารย์ชีวกโกมารภัจจ์มีความสำคัญเกี่ยวกับการแพทย์แผนโบราณอย่างไร
  1. เป็นผู้สนใจวิชาแพทย์ได้ไปศึกษาวิชาแพทย์ที่สำนักทิศาปาโมกช์เมืองตักศิลา สามารถรักษาผู้ป่วยเพียงครั้งเดียวก็หายได้
  2. เป็นแพทย์หลวงประจำพระเจ้าพิมพิสาร
  3. ที่กล่าวมาแล้วถูกทั้งหมด
  4. เป็นแพทย์แผนโบราณคนแรกของโลกสมัยพุทธกาล