แนวข้อสอบ รามคำแหง : MTH1103 - แคลคูลัส 1

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMTH1103 - แคลคูลัส 1
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเซต จำนวนจริง กราฟและฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ใช้อนุพันธ์
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม226
  จำนวนชุดคำตอบ1966

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ชาวนาคนหนึ่งต้องการล้อมรั้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กำหนดให้ A แทนพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก x แทนความกว้าง และ y แทนความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ถ้าชาวนาคนนี้มีเชือกฟางยาว 300 เมตร และต้องการล้อมรั้วให้มีพื้นที่มากที่สุด ความกว้าง x ที่ทำให้พื้นที่มากที่สุด ตรงกับข้อใด
  1. 70 เมตร
  2. 75 เมตร
  3. 60 เมตร
  4. 65 เมตร