แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2101 - ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2101 - ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการและทฤษฎีขององค์ประกอบพื้นฐานของศิลปะที่นำมาใช้ในการสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม656
  จำนวนชุดคำตอบ329

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  จงหาว่าตัวเลือกข้อใดผิด (ข้อความที่ขีดเส้นใต้) แล้วนำตัวเลขในวงเล็บหลังข้อความไปตอบคำถาม
  ซอฟต์แวร์มุ่งเพื่อสร้างสรรค์ภาพ เช่น FreeHand (1) CorelDraw (2) Illustrator (3) ImageReady (4) SuperPaint (5)
  1. (5)
  2. (2)
  3. (1)
  4. (3)
  5. (4)