แนวข้อสอบ ข้อสอบอื่นๆ : ข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าสถาบันราชภัฏ (สายวิทย์)

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าสถาบันราชภัฏ (สายวิทย์)
กลุ่มวิชาข้อสอบอื่นๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม194
  จำนวนชุดคำตอบ1062

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สมการวงกลมในข้อใดมีจุดศูนย์กลาง (-3, 1) และสัมผัสเส้นตรง 4x - 3y = 5
  1. x² + y² - 6x - 2y + 6 = 0
  2. x² + y² + 6x - 2y - 6 = 0
  3. x² + y² - 4x - 2y + 4 = 0
  4. x² + y² + 4x - 2y - 4 = 0