แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3102 - สื่อสารมวลชนกับสังคม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3102 - สื่อสารมวลชนกับสังคม
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักเกณฑ์ทางการวิพากษ์วิจารณ์ด้านสื่อสารมวลชนอย่างมีเหตุผล อิทธิพลและบทบาทของสื่อสารมวลชนที่มีต่อวัฒนธรรมและสังคม
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม800
  จำนวนชุดคำตอบ296

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข่าวจากวิสนิวส์เสนอว่า มีคนอยู่อย่างผิดกฎหมายทั่วสหรัฐอเมริกา 4 ล้านคน ในรัฐแคลิฟอร์เนียมากที่สุดคือ หนึ่งล้านคน นับว่าเป็นการเสนอข่าวประเภทใด
  1. โฆษณาประชาสัมพันธ์
  2. การโฆษณาชวนเชื่อ
  3. ข่าวผ่านดาวเทียม
  4. ถูกทุกข้อ